Mapa web
Youtube
Campus UNED

O Consello de centro

O Consello de centro é un órgano colexiado de asesoramento para a xestión e supervisión do funcionamento do centro asociado.

Membros: 

Presidente: D. Victor Manuél González Sánchez. Director do Centro Asociado da UNED en Pontevedra. 

Subdirector Económico: D. Alfonso Vázquez Reboredo Señora 

Dª. Beatríz Arjona Otero. Coordinador académico do Centro Asociado da UNED en Pontevedra. 

D. Francisco José Abuín Crespo. Coordinador Tecnolóxico do Centro Asociado da UNED en Pontevedra. 

D. Rafael Cotelo Pazos. Coordinador de Extensión Universitaria do Centro Asociado da UNED en Pontevedra. 

Dª. Patricia Otero Balboa. Coordinador do COIE do Centro Asociado da UNED en Pontevedra. 

Dª. Milagros Lores Torres. Representante de titores do Centro Asociado da UNED en Pontevedra. 

Dª. María Pilar Dopazo Leirós. Delegado estudantil do Centro Asociado da UNED en Pontevedra. 

D. David Calvo Costal. Representante PAS do Centro Asociado da UNED en Pontevedra. 

Secretario: D. Tomás Costal Criado. Secretario do Centro Asociado da UNED en Pontevedra

Rúa de Portugal 1 36162 Pontevedra - Pontevedra. tel.: 986851850 informacion@pontevedra.uned.es